Burträsk Camping AB, som ligger på Långåkersgatan 16 i Burträsk, ansvarar för behandling av personuppgifter som framgår av denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter:
www.burtraskcamping.se Långåkersgatan 16, 93731, Burträsk.

Personuppgifter som vi behandlar:
Burträsk Camping AB behandlar dina personuppgifter genom att använda våra tjänster och / eller genom att lämna denna information till oss. nedan
Du hittar en översikt över de personuppgifter vi behandlar:
– För- och efternamn
– Adressuppgifter
– Telefonnummer
– E-postadress
– IP-adress
– Platsdata
– Information om dina aktiviteter på vår hemsida
– webbläsare och enhetstyp

Särskilda och / eller känsliga personuppgifter som vi behandlar:
Vår hemsida och / eller tjänst avser inte att samla in data om besökare på webbplatsen som är yngre än 16 år. Om de inte har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara inblandade i onlineaktiviteterna
deras barn, för att förhindra data om att barn samlas utan föräldrars medgivande. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan detta tillstånd, kontakta oss via info@burtraskcamping.se, då tar vi bort denna information.

För vilket syfte och på basis av vilket vi behandlar personuppgifter:
Burträsk Camping AB behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
– Hantering av din betalning
– Du kan ringa eller e-posta om det behövs för att utföra våra tjänster

Automatiserat beslutsfattande:
Burträsk Camping AB fattar inte beslut baserade på automatisk bearbetning i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för människor.
Burträsk Camping AB lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att inse vilka syften dina uppgifter samlas in.

Dela personuppgifter med tredje part:
Burträsk Camping AB tillhandahåller endast tredje man och endast om detta är nödvändigt för att avtalet ska utföras eller att du följer en lagstadgad skyldighet.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder:
Burträsk Camping AB använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker den här webbplatsen. Burträsk Camping AB använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Den här
se till att webbplatsen fungerar korrekt och att till exempel dina önskade inställningar kommer ihåg. Dessa cookies används också för att webbplatsen ska fungera bra och optimera den. Dessutom placerar vi cookies som håller reda på dina surfvanor så att vi är skräddarsydda
erbjuda innehåll och annonser. Vid ditt första besök på vår hemsida har vi redan informerat dig om dessa cookies och vi har bett dig om tillstånd att placera dem. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte lagrar cookies längre.
Dessutom kan du också ta bort all information som tidigare sparats via inställningarna för din webbläsare.

Visa, ändra eller ta bort data:
Du har rätt att visa, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling eller att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter av Burträsk Camping AB och du har rätt att data portabilitet. Det innebär att du kan skicka en begäran till oss att skicka den personliga informationen vi håller till dig eller en annan organisation som du nämner i en datafil. Du kan begära åtkomst, korrigering, radering, dataöverföring från dig skicka personuppgifter eller begära återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till info@burtraskcamping.se. För att säkerställa att begäran om åtkomst har gjorts av dig, ber vi dig att skicka en kopia av ditt ID med begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och Citizen Service Number (BSN) svart i denna kopia. Detta är för att skydda din integritet. Vi svarar så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor, på din förfrågan. Burträsk Camping AB vill också påpeka att du har möjlighet att göra ett klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten.

Hur vi skyddar personuppgifter:
Burträsk Camping AB tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskade upplysningar och obehörig modifiering. Om du känner att dina data inte är ordentligt säkrade eller det finns indikationer är missbruk, kontakta oss via info@burtraskcamping.se.