Vår mål är att leverera kvalitativa upplevelser som inspirerar människor från när och fjärran att slappna av, ta en stund för sig själva och komma i kontakt med den svenska naturen.
Vi vill vara en självklar samarbetspartner inom camping och naturupplevelse med andra företag och privata personer som vill vistas, uppleva och kommersialisera denna del av Sverige på ett hållbart sätt och i balans med naturen.
Vi vill åstadkomma detta genom att leverera en helhetsupplevelse med kvalitet. Våra medarbetare är väl utbildat för att uppfylla Burträsk Campings mål: service genom välplanerade och genomtänkta rutiner; möjliggöra våra gäster att uppleva lugnet på anläggningen och i naturmiljön runt om Burträsk.

Burträsk Campings hållbarhetspolicys mål är:
• att förebygga och minska miljöpåverkan
• att bidra positivt till samhället
• att uppfylla lagkrav
• att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
• att policyn kommer att implementeras, förbättras och kommuniceras kontinuerligt

Burträsk Camping ska aktivt jobba med följande ansvarområden för att åstadkomma hållbarhetspolicyns mål:
Ekonomiskt ansvar: Burträsk Camping ska se till att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt.
Miljöansvar: Burträsk Camping ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.
Samhällsansvar: Burträsk Camping ska bedriva en ansvarsfull verksamhet som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande av människor som påverkas av företaget.
Leverantörsansvar: Burträsk Camping ska bygga långsiktiga relationer med leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla hållbarhetspolicyn. Burträsk Camping ska ta hänsyn till följande frågeställningar under den årliga verksamhets utvärderingen:
– Hur planerar och utvärderar vi våra inköp?
– Vilka krav ställer vi på våra leverantörer och hur ser vi till att de efterföljs?
– Hur uppmuntrar och främjar vi hållbar utveckling bland leverantörer och andra intressenter?
Dela och implementera hållbarhetspolicyn: Burträsk Campings policy ska delas med kunder, leverantörer och andra intressenter via företagets hemsida.

Varje år utvärderar Burträsk Camping verksamheten för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, våra rutiner och för att se till att denna hållbarhetspolicy efterlevs.